W ramach współpracy z firmą BAUCENTRUM Dariusz Herman w styczniu 2019 roku zrealizowaliśmy dla Zarządu warsztaty strategiczne, mające na celu wypracowanie strategii firmy.