W ramach współpracy z firmą Bausch Health w styczniu i marcu 2019 roku dla czterech grup pracowników zrealizowaliśmy 16-godzinne szkolenia „Mindfulness”. W październiku oraz listopadzie 2019 roku przeprowadziliśmy dwudniowe szkolenia „Time Management – Getting Things Done”. Szkolenia zostały przygotowane i przeprowadzone w formie praktycznych warsztatów.