W ramach współpracy z firmą Bayer Sp. z o. o. w sierpniu 2019 roku zrealizowaliśmy 8-godzinne szkolenie „Delegowanie zadań”. We wrześniu 2019 roku przeprowadziliśmy dla 3 grup szkolenie „Współpraca w zespole”. Szkolenia zostały przygotowane i przeprowadzone w formie praktycznego warsztatu.