W ramach współpracy z firmą Beryl Med. Limited zrealizowaliśmy w 2013 i 2014 roku szkolenia z następujących tematów :

– Zarządzanie sobą w czasie i organizacja czasu pracy

– Zarządzanie

– Zarządzanie strategiczne – budowanie wygrywających strategii

Uczestnicy szkolenia dowiedzieli się m.in. tego jak efektywnie gospodarować swoim czasem pracy w celu uzyskania lepszych wyników, jak walczyć z tzw. „pożeraczami” czasu oraz poznali narzędzia nowoczesnego zarządzania.