W ramach współpracy z firmą Betterware Polska w okresie od sierpnia do listopada 2019 roku przeprowadziliśmy audyt organizacyjny obejmujący:
– audyt działalności pionu finansowego,
– audyt działalności działu obsługi Klienta,
– audyt pionu organizacyjnego (magazynowanie, kompletacja, wysyłki, zakupy),
– audyt działu katalogu,
– audyt pionu marketingu i sprzedaży,
– audyt struktury organizacyjnej i podziału obowiązków.

W wyniku przeprowadzonego audytu zdiagnozowane zostały wąskie gardła w organizacji, marnotrawstwa oraz sporządzone zostały rekomendacje usprawniające we wszystkich obszarach działalności firmy.

W ramach dalszej współpracy w okresie od maja do lipca 2020 roku zrealizowaliśmy dwudniowe szkolenia "Negocjacje".