W ramach współpracy z Beumer Group Poland Sp. z o.o. zrealizowaliśmy w listopadzie 24 godzinne szkolenie z zakresu Zarządzania Projektami. Uczestnicy nabyli praktycznych umiejętności z zakresu planowania projektu, monitorowania projektu oraz zarządzania czasem i budżetem projektu. Szkolenie było przygotowane i przeprowadzone w formie praktycznego warsztatu.