W ramach współpracy z firmą Bewa Sp. z o.o. Sp. k. w czerwcu 2018 roku dla dwóch grup pracowników zrealizowaliśmy 8-godzinne szkolenia „Asertywność”. Szkolenia zostały przygotowane i przeprowadzone w formie praktycznego warsztatu.