W ramach współpracy z firmą Biuro Plus zrealizowaliśmy w 2013r dwa szkolenia z zakresu skutecznej sprzedaży, jedno szkolenie z telefonicznej obsługi klienta oraz jedno szkolenie z zarządzania zmianą. Szkolenia miały charakter interaktywnego warsztatu.