W kwietniu 2017 roku rozpoczęliśmy współpracę z firmą BMZ Poland Sp. z o.o. w ramach której do końca 2017  roku zrealizowaliśmy cykle indywidualnych sesji coachingowych.