W ramach współpracy z firmą Bolix S.A. przeprowadziliśmy w lipcu 2014 roku szkolenie o tematyce „Skuteczne zarządzanie zespołem sprzedażowym”. Szkolenie miało na celu uświadomienie i wypracowanie odpowiednich metod u uczestników aby uświadomić i przekonać ich, że muszą osiągać maksymalną skuteczność, zdobywać nowych klientów, a zarazem zdobywać niezbędne doświadczenie w procesie zarówno własnego rozwoju jak również w odniesieniu do pracy zespołowej. W marcu 2015 roku przeprowadziliśmy 16-godzinne szkolenie „Skuteczne zarządzanie podległym zespołem”, w maju 2016 roku przeprowadziliśmy 16-godzinne szkolenie „Narzędzia menedżerskie”, w październiku 2016 roku zrealizowaliśmy 16-godzinne szkolenie „Efektywna rekrutacja”, w listopadzie zrealizowaliśmy 16-godzinne szkolenie „Wywieranie wpływu na Klienta w procesie sprzedaży” natomiast w grudniu 2016 roku zrealizowaliśmy 16-godzinne szkolenie „Zdobywanie nowego Klienta”. Dla pracowników firmy „Bolix S.A.” od 2016 roku realizowaliśmy również indywidualne cykle coachingowe, które w marcu 2017 roku zostały zakończone sesjami podsumowującymi. W grudniu 2018 roku zrealizowaliśmy 8-godzinne szkolenie „Mówca doskonały – sztuka wystąpień publicznych”, 16-godzinne szkolenie „Pozyskiwanie nowych dystrybutorów” oraz ponownie rozpoczęliśmy realizację indywidualnych sesji coachingowych, które do chwili obecnej są kontynuowane. W ramach dalszej współpracy w lutym 2023 roku zrealizowaliśmy dla pracowników na terenie województwa łódzkiego 16-godzinne szkolenie "Skuteczna sprzedaż", natomiast w listopadzie 2023 roku i marcu 2024 roku zrealizowaliśmy 16-godzinne szkolenie "Sprzedaż w oparciu o model Challenger".