W marcu 2014 r. zrealizowaliśmy szkolenie dla pracowników działu sprzedaży z tematu: „Prezentacja handlowa”. Nadrzędnym celem szkolenia był rozwój umiejętności tworzenia i prowadzenie prezentacji, a w konsekwencji zwiększenie efektywności sprzedaży. W ramach dalszej współpracy w sierpniu 2014 r. zrealizowaliśmy dwudniowe szkolenie z tematu „Coaching sprzedażowy”. Dla firmy Robert Bosch zrealizowaliśmy również cykl indywidualnych konsultacji.