Brembo Poland Sp. z o.o.

Nasza współpraca z Brembo Poland Sp. z o.o. sięga 2012 roku, kiedy w ramach programu rozwoju talentów zrealizowaliśmy pierwsze tematy szkoleniowe. Obecnie z roku na rok przygotowujemy i prowadzimy szkolenia zamknięte dla pracowników różnych działów firmy, głównie z obszaru produkcyjnego. Do końca września 2015 roku zrealizowaliśmy łącznie 22 tematów szkoleń w formie praktycznych warsztatów i konsultacji. W październiku 2015 roku zrealizowaliśmy 24-godzinne szkolenie „Zarządzanie konfliktem i przedstawianie swoich racji”, w grudniu 2015 roku zrealizowaliśmy 16-godzinne szkolenie „Skuteczne prowadzenie projektów z uwzględnieniem analizy ryzyka” oraz 16-godzinne szkolenie „Kreatywność a efektywność (Innowacyjność w pracy indywidualnej i zespołowej). W styczniu 2016 roku dla firmy Brembo Poland Sp. z o.o. zrealizowaliśmy 16-godzinne „Delegowanie zadań i odpowiedzialności”, natomiast w październiku 2016 roku zrealizowaliśmy 16-godzinne szkolenie „Zarządzanie Zespołem produkcyjnym”.