W ramach współpracy z firmą Bruynzeel Plastics Polska Sp. z o.o. w maju 2018 roku zrealizowaliśmy 8-godzinne szkolenie „Zadbaj o maszyny – TPM”. Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzony w formie praktycznego warsztatu.