W ramach współpracy z firmą Budimex S.A. w sierpniu 2018 roku zrealizowaliśmy 16-godzinny warsztat „Lean Inspirations”. Warsztat został przygotowany i przeprowadzony w formie praktycznych zajęć, podczas których uczestnicy mieli możliwość odbycia wizyty studyjnej w jednej z wiodących na rynku firm produkcyjnych. W listopadzie 2018 roku dla dwóch grup pracowników zrealizowaliśmy 8-godzinne warsztaty „ABC Lean”, natomiast w okresie od grudnia 2018 roku do marca 2019 roku zrealizowaliśmy dla trzech grup warsztaty procesowe Lean Management połączone z wizytą studyjną. W ramach dalszej współpracy w styczniu 2021 roku na podstawie wcześniej opracowanego przez nas scenariusza przeprowadziliśmy wywiady z pracownikami. Również w styczniu 2021 roku opracowaliśmy zagadnienia merytoryczne i scenariusz do 5 filmów edukacyjnych, które obecnie nagrywamy.