W ramach współpracy z firmą „Bulten Polska S.A.” w czerwcu 2016 roku realizowaliśmy 24-godzinne szkolenie „Metodyka przekazywania wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz zasady postępowania z pracownikiem w czasie wdrożenia i szkolenia”. Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone przez naszych trenerów w formie praktycznego warsztatu. W marcu 2017 roku zrealizowaliśmy 16-godzinne szkolenie „Leadership”, w grudniu 2017 roku ponownie zrealizowaliśmy 24-godzinne szkolenie „Metodyka przekazywania wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz zasady postępowania z pracownikiem w czasie wdrożenia i szkolenia”, natomiast we wrześniu i październiku 2018 roku zrealizowaliśmy 24-godzine warsztaty „5S – idea, utrzymanie standardów”, jednocześnie od lutego 2019 roku do grudnia 2019 roku przeprowadziliśmy cykl indywidualnych sesji coachingowych. W ramach dalszej współpracy w maju 2021 roku zrealizowaliśmy 16-godzinne szkolenie "Zarządzanie projektami". Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone przez naszego trenera w formie zdalnej za pomocą platformy komunikacyjnej Zoom.