Dla firmy Hubert Burda Media zorganizowaliśmy, poprzedzony pogłębioną analizą potrzeb szkoleniowych, cykl szkoleń menedżerskich. Analiza potrzeb została przeprowadzona metodą DC dla wszystkich uczestników cyklu rozwojowego.
Tematy szkoleń, które zostały zrealizowane podczas projektu to między innymi:
– Rozmowy oceniające
– Zarządzanie konfliktem
– Techniki negocjacji
– Budowanie pozycji lidera
– Sztuka wystąpień publicznych i wywieranie wpływu
– Zarządzanie sprzedażą
– Warsztat z zarządzania strategicznego
Po zrealizowanym cyklu szkoleniowym menedżerowie uczestniczyli w indywidualnych konsultacjach wdrożeniowych, aby przenieść nabyte umiejętności na codzienną pracę.