W ramach współpracy z Firmą Business Beskid Sp. z o.o. zrealizowaliśmy we wrześniu 2015 r. szkolenie „Asertywność i komunikacja interpersonalna”. W ramach dalszej współpracy w grudniu 2015 roku zrealizowaliśmy 8-godzinne szkolenie „Negocjacje”, w czerwcu 2016 roku zrealizowaliśmy 48-godzinne szkolenie „Kurs profesjonalnej sprzedaży” natomiast w lipcu 2016 roku zrealizowaliśmy szkolenie „Zarządzanie strategiczne”. Wszystkie szkolenia zostały przygotowane i przeprowadzone w formie praktycznego warsztatu.