Business Lease Poland Sp. z o.o.

W ramach współpracy z firmą Business Lease zrealizowaliśmy w 2014 roku szkolenia ze skutecznej sprzedaży. W ramach dalszej współpracy we wrześniu 2015 roku przeprowadziliśmy 8-godzinne szkolenie „Zarządzanie emocjami i radzenie sobie ze stresem”, w październiku 2015 roku zrealizowaliśmy 8-godzinne szkolenia „Prospecting i umawianie spotkań z klientami” oraz „Consultative Selling/Metoda SEMA”, natomiast w listopadzie 2015 roku przeprowadziliśmy szkolenie „Negocjacje i wywieranie wpływu” oraz 8-godzinne szkolenie „Zarządzanie”. W grudniu 2015 roku dla pracowników firmy Business Lease Poland Sp. z o.o. zrealizowaliśmy 8-godzinne szkolenie „Zarządzanie czasem” oraz 8-godzinne szkolenie „Finalizacja sprzedaży”. Od października 2015 roku do chwili obecnej jesteśmy w trakcie przeprowadzania indywidualnych sesji coachingowych. W marcu 2016 roku dla firmy Business Lease Poland Sp. z o.o. przeprowadziliśmy sesję Development Centre, w maju 2016 roku przeprowadziliśmy 16-godzinne szkolenie „Komunikacja i współpraca”, w czerwcu 2016 roku zrealizowaliśmy 8-godzinne szkolenie „Komunikacja i asertywność”, we wrześniu 2016 roku przeprowadziliśmy 16-godzinne szkolenie „Zarządzanie”, w październiku przeprowadziliśmy 8-godzinne szkolenie „Zarządzanie zmianą”, w listopadzie zrealizowaliśmy 8-godzinne szkolenie „Trudne rozmowy z pracownikami” natomiast w grudniu 2016 roku zrealizowaliśmy 8-godzinne szkolenie „Efektywność osobista”. W lutym 2017 roku zrealizowaliśmy w ramach Akademii Menedżera ostatnie 16-godzinne szkolenie „Autoprezentacja i wywieranie wpływu.”