Tytuł projektu: Sprzedaż, zarządzanie, komunikacja – cykl szkoleń

Okres realizacji: luty 2014 roku – marzec 2017 roku

Główne działania projektowe:
W toku wieloletniej współpracy z Business Lease Poland Sp. z o.o. przeprowadzono następujące szkolenia:

 • Skuteczna sprzedaż,
 • Zarządzanie emocjami i radzenie sobie ze stresem,
 • Prospecting i umawianie spotkań z klientami,
 • Consultative Selling/Metoda SEMA,
 • Negocjacje i wywieranie wpływu,
 • Zarządzanie,
 • Zarządzanie czasem,
 • Finalizacja sprzedaży,
 • Indywidualne sesje coachingowe,
 • Development Centre,
 • Komunikacja i współpraca,
 • Komunikacja i asertywność,
 • Zarządzanie zmianą,
 • Trudne rozmowy z pracownikami,
 • Efektywność osobista,
 • Autoprezentacja i wywieranie wpływu.

Wszystkie szkolenia przeprowadzili doświadczenie trenerzy i praktycy biznesu, a warsztatowa forma szkoleń kładąca duży nacisk na nabywanie wiedzy poprzez praktykę, pozwoliła na natychmiastowe wykorzystanie nowych umiejętności w praktyce. 

Rezultaty:
Kompleksowość i różnorodność zrealizowanych szkoleń umożliwiła na dynamiczne i skuteczne wprowadzenie w organizacji Klienta szeregu nowych kompetencji oraz ugruntowanie i rozszerzenie tych już posiadanych, przez co przyczyniła się znacząco do poprawy funkcjonowania Business Lease Poland Sp. z o.o. na wielu płaszczyznach - w szczególności podniesiona została skuteczność sprzedaży oraz zarządzanie komunikacją, zespołami i pracownikami.