W ramach współpracy z firmą BWI Poland Technologies Sp. z o.o. w październiku 2013 roku zrealizowaliśmy 8 godzinne szkolenie „Autoprezentacja”. Szkolenie miało intensywny i interaktywny charakter. Celem szkolenia było odświeżenie informacji uczestnikom na temat technik autoprezentacji. W grudniu 2015 roku zrealizowaliśmy 8-godzinne szkolenie „Asertywność w zarządzaniu czasem w pracy”. W ramach dalszej współpracy w maju 2018 roku zrealizowaliśmy 16-godzinne szkolenie „Menedżer w produkcji – rozwój kompetencji zawodowych”. Wszystkie szkolenia zostały przygotowane i przeprowadzone w formie praktycznych warsztatów.