W ramach współpracy z firmą Carefleet S.A. w czerwcu 2016 roku zrealizowaliśmy 16-godzinne szkolenie „Nowe techniki pozyskiwania Klientów”. Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone w formie praktycznego warsztatu.