Tytuł projektu: Nowe techniki pozyskiwania klientów

Okres realizacji: czerwiec 2016 roku

Główne działania projektowe:
W ramach praktycznego – przeprowadzonego w formie warsztatu – szkolenia przedstawiono techniki pozyskiwania klientów dobrane do potrzeb Carefleet S.A. 

Rezultaty:
Dzięki umiejętnie opracowanemu programowi szkolenia i jego formie warsztatów ukierunkowanych na pozyskiwanie wiedzy poprzez praktyczne ćwiczenia, udało się w krótkim czasie uzyskać znaczącą poprawę kompetencji z zakresu wyszukiwania potencjalnych klientów i pozyskiwaniu ich w toku działań sprzedażowych.