W 2013 roku opracowaliśmy i przeprowadziliśmy projekt symulacji zarządzania dla Regionalnych Kierowników Sprzedaży CCC S.A. W ramach przygotowania projektu przeprowadziliśmy audyt działania salonów CCC we wszystkich regionach w Polsce, aby określić obszary rozwojowe i pozyskać materiał do opracowania scenariuszy do symulacji. Druga część projektu wiązała się z przeprowadzeniem praktycznego szkolenia warsztatowego z zakresu zarządzania podległymi salonami w Regionie, na bazie wniosków z przeprowadzonych symulacji. W ramach dalszej współpracy w czerwcu 2022 r. zrealizowaliśmy dla dwóch grup pracowników 16-godzinne szkolenia "Negocjacje biznesowe". Szkolenia zostały przygotowane i przeprowadzone w formie praktycznych warsztatów.