W ramach współpracy z firmą Cefic Polska zrealizowaliśmy w 2009 roku szkolenia:

  • Planowanie i organizacja pracy z MS Outlook
  • MS Excel
  • MS Power Point.

Dwudniowe szkolenie z Microsoft Excel 2003 było przeprowadzone dla 11 pracowników tej firmy.

Szkolenia miały warsztatowy charakter.