Nasza współpraca z Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów  rozpoczęła się w 2013 roku.

W październiku przeprowadziliśmy 2-dniowy warsztat z zakresu Przywództwa i budowania zespołu.

Projekt rozpoczął się diagnozą potrzeb uczestników, która pozwoliła nam na dostosowanie programu do specyfiki pracy uczestników.