W ramach współpracy z Lasami Państwowymi przeprowadziliśmy dwa szkolenia z zakresu: Zarządzanie zespołem. Poruszana tematyka oraz dokładne dopasowanie się do potrzeb, które wcześniej zostały dogłębnie zbadane przyczyniły się do zwiększenia efektywności pracy szkolonych pracowników.