W ramach współpracy z firmą Centrum Metal Odczynniki Chemiczne Midas-Investment Sp. z o.o zrealizowaliśmy w 2012 roku szkolenia „Skuteczne techniki sprzedaży”. W ramach szkoleń pracowaliśmy między innymi nad kluczowymi zagadnieniami związanymi ze sprzedażą oraz skutecznym wywieraniem wpływu. Szkolenia były zrealizowane w formie interaktywnego warsztatu co pozwoliło w wypracować umiejętności, które uczestnicy mogą zastosować w codziennej pracy.