Z firmą Cersanit współpracujemy od 10 lat. Ostatni przeprowadzony cykl menedżerski dotyczył spółki Cersanit Invest, która kieruje fabrykami na Ukrainie i w Rosji. W ramach projektu kompleksowo przeszkoliliśmy kadrę menedżerską wyższego i średniego szczebla. Projekt w całości realizowany był w językach ukraińskim i rosyjskim w zależności od lokalizacji. Projekt został poprzedzony rozbudowanym audytem organizacyjnym obejmującym zakres działania całej fabryki. Tematyka szkoleń została dostosowana do kultury organizacyjnej i kultury narodowej. W trakcie cyklu śledziliśmy wskaźniki rotacji pracowników z własnej inicjatywy i podejmowaliśmy działania mające wpływ na zmniejszenie rotacji i zwiększenie efektywności pracy. Wszystkie tematy szkoleń wzbogacone były o zadania wdrożeniowe a proces wzbogacony o coachingi indywidualne.
Tematy realizowanych szkoleń to:
– Komunikacja
– Style zarządzania sytuacyjnego
– Rozwiązywanie problemów
– Być mentorem, coachem, managerem
– Rozmowy rozwojowe
– Warsztat międzyfunkcyjny
– Prowadzenie spotkań
– Wprowadzenie zmian
– Team Working
Głównym celem przeprowadzonego przez nas projektu była poprawa efektywności zarządzania w poszczególnych fabrykach oraz wdrożenie jednolitego standardu zarządzania.