W ramach współpracy z firmą Chemobudowa Kraków S.A.  w okresie od kwietnia do maja 2019 roku przeprowadziliśmy w spółce audyt organizacyjny, zakończony raportem zawierającym analizy poszczególnych zagadnień oraz szereg rekomendacji.