W ramach współpracy z firmą Cisco Systems Poland Sp. z o.o. zrealizowaliśmy w maju 2015 roku 16-godzinne szkolenie „Zarządzanie stresem”. W ramach dalszej współpracy zrealizowaliśmy w sierpniu i wrześniu 2015 roku 8-godzinne szkolenia „Presentation Skills”, natomiast w październiku zrealizowaliśmy 16-godzinne szkolenie „Influencing and Building Trust”. W styczniu 2016 roku zrealizowaliśmy 16-godzinne szkolenie „Conflict Resolution” oraz 8-godzinne szkolenie „Stress Management”. Wszystkie szkolenia były przygotowane i przeprowadzone w języku angielskim w formie praktycznego warsztatu.