W ramach współpracy z firmą CityFit Sp. z o.o. zrealizowaliśmy w styczniu 16-godzinne szkolenie „Zarządzanie zespołem”. Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone w formie praktycznego warsztatu, w trakcie którego uczestnicy aktywnie brali udział.