W ramach współpracy z firmą Comarch S.A. w listopadzie 2017 roku zrealizowaliśmy 16-godzinne szkolenie „Proces mentoringu w organizacji”. Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone w formie praktycznego warsztatu.