W ramach współpracy z CSRinfo w sierpniu 2019 roku zrealizowaliśmy 8-godzinne szkolenie „Zarządzanie zespołem rozproszonym”. Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone w formie praktycznego warsztatu.