W ramach współpracy z firmą Daily Help Sp. z o.o. zrealizowaliśmy w kwietniu 2016 roku 16-godzinne szkolenie „Rekrutacja i selekcja pracowników”. Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone w formie praktycznego warsztatu.