W ramach współpracy z firmą Dansport Sp. z o.o. Maciej Śniegórski w lutym 2016 roku przeprowadziliśmy audyt na stanowiskach pracy. Kolejnym podjętym przez nas działaniem były indywidualne konsultacje dla Kadry Zarządzającej. W maju 2016 roku przeprowadziliśmy warsztat mający na celu wypracowanie wartości firmowych. Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji cyklu szkoleń menadżerskich dla właścicieli firmy – w maju i czerwcu 2016 roku przeprowadziliśmy szkolenia z zakresu Autoprezentacji oraz Negocjacji, natomiast w lipcu 2016 roku zrealizowaliśmy szkolenie „Zarządzanie przez cele i wartości”. W sierpniu 2016 roku przez kolejne 24-godziny kontynuowaliśmy rozpoczęty w maju warsztat mający na celu wypracowanie wartości firmowych.