W ramach współpracy z firmą w sierpniu 2018 roku zrealizowaliśmy 16-godzinne szkolenie „Negocjacje zakupowe”. Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone w formie praktycznego warsztatu.