W ramach współpracy z firmą Doehler Sp. z o.o. od marca 2015 roku do czerwca 2015 roku zrealizowaliśmy sześć 8-godzinnych szkoleń „Zarządzanie Zespołem”. Szkolenia były przygotowane i przeprowadzone w formie interaktywnego warsztatu. W ramach dalszej współpracy w kwietniu i maju 2016 roku zrealizowaliśmy dla czterech grup 8-godzinne szkolenia „Zarządzanie zmianą – Agent zmiany” oraz „Asertywność i komunikacja w zarządzaniu zespołem, natomiast we wrześniu 2016 roku przeprowadziliśmy 16-godzinne szkolenie „Team Building – efektywna współpraca w zespole”.