Dom Maklerski PKO BP

W ramach projektu dostosowaliśmy nasz autorski model sprzedaży SEMA do uwarunkowań prawnych dyrektywy MiFID w kontekście sprzedaży instrumentów finansowych. W dalszej części przeprowadziliśmy cykl szkoleń warsztatowych dla pracowników Domu Maklerskiego z praktycznego wykorzystania modelu, co miało konkretny wpływ na wzrost sprzedaży.