W ramach współpracy z firmą Dragon Poland Sp. z o.o. Sp. k. zrealizowaliśmy w grudniu 2015 roku 8-godzinne szkolenie „Techniki sprzedaży”. Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone dla dwóch grup w formie praktycznego warsztatu.