W ramach współpracy z firmą DS Smith Polska S.A. zrealizowaliśmy szkolenie z zakresu Lean Manufacturing. W szkoleniu brały udział osoby, które pracują w dziale logistyki oraz dziale zakupów. Szkolenie miało interaktywny charakter tzn. podczas szkolenia wykorzystywaliśmy symulacje produkcyjne, ćwiczenia grupowe oraz indywidualne i kwestionariusze. W ramach dalszej współpracy w styczniu 2017 roku dla pracowników firmy DS Smith Polska S.A. zrealizowaliśmy 16-godzinne „Warsztaty z kreatywności", w marcu 2022 r. zrealizowaliśmy 16-godzinne szkolenie "Zarządzanie strategiczne" oraz 8-godzinne szkolenie "Efektywność osobista" natomiast w kwietniu 2023 roku przeprowadziliśmy szkolenie "Zarządzanie procesem zakupu".