DZ Bank

Działaniami coachingowymi objęliśmy ponad 20 pracowników Banku, z czego każdy z nich uczestniczył 4 sesjach coachingowych. Coching pozwolił im nie tylko na odkrycie potencjału komunikacyjnego i mentoringowego, ale także na zbudowanie świadomości własnych mocnych i słabych stron, na których mogą dalej pracować po zakończeniu procesu coachingowego.