Tytuł projektu: Coaching 45+

Okres realizacji: wrzesień 2011 roku – kwiecień 2014 roku

Odkrycie potencjału komunikacyjnego i mentoringowego było głównym celem projektu coachingowego realizowanego na rzecz DZ Bank Polska S.A.

Główne działania projektowe:

Przeprowadziliśmy działania coachingowe dla ponad 20 pracowników Klienta, z których każdy uczestniczył w 4 sesjach coachingowych oraz w sesjach informacji zwrotnej. Dzięki udziałowi w projekcie pracownicy banku odkryli posiadane potencjały komunikacyjne, mentoringowe oraz zbudowali świadomość własnych mocnych i słabych stron.

Rezultaty:

Uczestnictwo w projekcie pozwoliło pracownikom Klienta zbudować solidne postawy do dalszej pracy własnej po zakończeniu procesu coachingowego – wzmocnienie umiejętności komunikacyjnych oraz mentoringowych niewątpliwie przyczyniło się do poprawy efektywności i jakości pracy objętych programem pracowników.