W ramach współpracy z firmą eDokumenty Sp. z o.o. w grudniu 2018 roku przeprowadziliśmy dla Zarządu warsztaty, które miały na celu wsparcie w przygotowaniu strategii działalności Firmy na kolejne lata. Również w grudniu 2018 roku zrealizowaliśmy 8-godzinne szkolenie „Nowe sposoby nawiązywania kontaktów biznesowych”, natomiast w styczniu 2019 roku zrealizowaliśmy 8-godzinne szkolenie „Nowoczesne metody pozyskiwania nowych Klientów – wsparcie sprzedaży przez Linkedin”. Szkolenia zostały przygotowane i przeprowadzone w formie praktycznych warsztatów.