W ramach współpracy z Firmą „El-Sigma” Sp. z o.o. od czerwca 2017 roku do czerwca 2018 roku zrealizowaliśmy cykl szkoleń „Akademia Profesjonalnej Sprzedaży”, w ramach której zrealizowaliśmy dla trzech grup pracowników 16-godzinne szkolenia:
– „Diagnoza potrzeb klienta i dostrojenie do stylu komunikacji”
– „Prezentacja produktu językiem korzyści i wywieranie wpływu na decyzje Klienta”
– „Pokonywanie obiekcji i domykanie sprzedaży”,
– „Sprzedaż wiązana i uzupełniająca oraz obsługa posprzedażowa”.
W czerwcu 2018 roku zrealizowaliśmy 16-godzinne szkolenie „Profesjonalna obsługa sekretariatu”, natomiast od września 2018 roku do grudnia 2018 roku ponownie zrealizowaliśmy cykl szkoleń w ramach „Akademii Profesjonalnej Sprzedaży”. W kresie od maja 2021 roku do kwietnia 2022 roku dla pracowników firmy El-Sigma Sp. z o.o. przeprowadziliśmy cykl webinarów w ramach Akademii Handlowca i zrealizowaliśmy webinary z takich tematów jak: "Prospecting, pozyskiwanie informacji o Kliencie", "Specyfika kontaktu telefonicznego, komunikacja online", "Budowanie relacji", "Analiza potrzeb", "Komunikacja z Klientem", "Prezentacja oferty", "Praca z obiekcjami", "Techniki negocjacyjne", "Finalizacja sprzedaży", "Storytelling w sprzedaży B2B", "Stres w relacji z klientem" i "Rozwiązywanie trudnych sytuacji". W ramach dalszej współpracy od października 2022 roku do chwili obecnej ponownie dla kolejnej grupy pracowników realizujemy cykl webinarów w ramach Akademii Profesjonalnej Sprzedaży.