W ramach współpracy z Firmą „El-Sigma” Sp. z o.o. od czerwca 2017 roku do czerwca 2018 roku zrealizowaliśmy cykl szkoleń „Akademia Profesjonalnej Sprzedaży”, w ramach której zrealizowaliśmy dla trzech grup pracowników 16-godzinne szkolenia:
– „Diagnoza potrzeb klienta i dostrojenie do stylu komunikacji”
– „Prezentacja produktu językiem korzyści i wywieranie wpływu na decyzje Klienta”
– „Pokonywanie obiekcji i domykanie sprzedaży”,
– „Sprzedaż wiązana i uzupełniająca oraz obsługa posprzedażowa”.
W ramach dalszej współpracy w czerwcu 2018 roku zrealizowaliśmy 16-godzinne szkolenie „Profesjonalna obsługa sekretariatu”, natomiast od września 2018 roku do grudnia 2018 roku ponownie zrealizowaliśmy cykl szkoleń w ramach „Akademii Profesjonalnej Sprzedaży”.