W ramach współpracy z firmą Elektromont S.A. w lutym 2019 roku zrealizowaliśmy 16-godzinne szkolenie „Przywództwo”. Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone w formie praktycznego warsztatu.