W ramach współpracy z firmą Enerpor Sp. z o.o. w okresie od listopada 2018 roku do stycznia 2019 roku zrealizowaliśmy 16-godzinne szkolenia „Negocjacje w biznesie”, „Wywieranie wpływu i sztuka przekonywania” oraz „Asertywność”. Szkolenia zostały przygotowane i przeprowadzone w formie praktycznych warsztatów.