W ramach współpracy z firmą Epam realizujemy szkolenia w ramach cyklu szkoleniowego „Introduction To Management”. Szkolenia realizowane są przez naszą firmę w języku angielskim zarówno dla oddziału w Polsce jak i oddziału w Holandii. W skład projektu Introduction to Management wchodzą trzy szkolenia:
1. Evolution of a Manager
2. Leadership and Team Building
3. Negotiation and Communication
Wszystkie szkolenia poprzedzone są diagnozą potrzeb szkoleniowych i zakończone zadaniami wdrożeniowymi. Uczestnikom szkoleń udostępniamy także zbiór artykułów eksperckich i case study naszej firmy.