W ramach współpracy z Zakładem Aparatury Elektrycznej „Ergom” Sp. z o.o. zrealizowaliśmy w listopadzie i grudniu 2014 roku szkolenia z zakresu Obsługi telefonicznej i korespondencji biznesowej. Warsztatowa forma prowadzenia szkoleń pozwoliła aktywnie wszystkim uczestnikom poznać oraz przećwiczyć poznawane treści.