ESAB Sp. z o.o.

Od grudnia 2010 firma ESAB rozpoczęła współpracę z BRAINSTORM od szkolenia dedykowanego pracownikom na temat zarządzania zespołem. Następnym krokiem były indywidualne konsultacje z zakresu przywództwa i efektowności osobistej.

W celu zoptymalizowania i usprawnienia procesów przebiegających na stanowiskach pracy wdrożony został za pomocą BRAINSTORM system 5S zgodnie z Kaizen.

Wdrożenie systemu na jednym z wydziałów miało miejsce poprzez realizację pięciu 2-godzinnych warsztatów ze wszystkimi pracownikami wydziału. Podczas wspomnianych warsztatów uczestnicy pracowali między innymi nad celowością zmian oraz tym, kto jest odpowiedzialny za wdrożenia określając niezbędny czas na realizację. Każdy etap procesu wdrożenia był wsparty uczestnictwem kierownictwa firmy i ekspertów BRAINSTORM.

Wprowadzenie wspomnianego systemu oraz rozwiązań ściśle z nim powiązanych jak Kaizen Box pozwoliło wprowadzić porządek, czystość na dziale produkcyjnym, ograniczyło do minimum niepotrzebne czynności oraz przyczyniło się do zwiększenia efektywności i satysfakcji pracowników.

W 2012 roku przeprowadzone zostały konsultacje z zarządzania, komunikacji w zarządzaniu oraz zarządzania ludźmi dzięki którym kadra zarządzająca mogła efektywniej korzystać z wypracowanych rozwiązań.

W ramach dalszej współpracy w kwietniu i maju 2017 roku zrealizowaliśmy 16-godzinne szkolenie „Budowanie autorytetu lidera. Budowanie odpowiedzialności”, również w maju i czerwcu zrealizowaliśmy 16-godzinne szkolenie „Cykl komunikacyjny i dyscyplinujący”, w okresie od maja 2019 roku do czerwca 2019 roku zrealizowaliśmy warsztaty mające na celu wypracowanie wartości, pracę na wartościach w realizowaniu codziennych celów oraz poprawę komunikacji w firmie, w lipcu 2019 roku zrealizowaliśmy dla kierowników Coaching menedżerski natomiast w listopadzie 2021 r. zrealizowaliśmy 8-godzinne szkolenie "Współpraca, komunikacja i rozwiązywanie konfliktów".

Dla pracowników firmy ESAB zrealizowaliśmy również cykl indywidualnych konsultacji.