Europejski Fundusz Leasingowy S.A.

W styczniu 2014 roku zrealizowaliśmy dla pracowników Centrum Sprzedaży Poleasingowej Europejskiego Funduszu Leasingowego projekt pt. „Rola sprzedawcy Centrum Sprzedaży Poleasingowej w Budowaniu Relacji z Klientem, czyli jak profesjonalnie obsługiwać Klienta”.

Szkolenie było oparte o wcześniejszą diagnozę z uczestnikami, wizytą „tajemniczego klienta” oraz konsultacjami z przełożonymi uczestników.

Warsztat skoncentrowany był na treningu praktycznych umiejętności, symulacji rozmów z Klientem, wypracowaniu modeli komunikacji z Klientem zarówno telefonicznym, mailowym jak i bezpośredniej obsługi.

Cały projekt zakończył się sesją follow-up, która odbyła się na dwa miesiące po warsztacie – w marcu 2014.

Ponadto w maju 2014 zakończyliśmy projekt rozwijający kompetencje miękkie pracowników rożnych działów Europejskiego Funduszu Leasingowego. Projekt obejmował takie tematy jak: Efektywność osobista, Komunikacja i wywieranie wpływu oraz Asertywność.

Projekt trwał od lutego 2014, obejmował dwudniowe warsztaty dla 6 grup szkoleniowych każda po około 11 osób.

Warsztaty były oparte każdorazowo o wcześniejszą diagnozę potrzeb uczestników oraz skoncentrowane na treningu praktycznych umiejętności.

W ramach dalszej współpracy w listopadzie 2022 roku zrealizowaliśmy dla pracowników 16-godzinne szkolenie "Sprzedaż zdalna, elementy obsługi trudnego Klienta w kontakcie zdalnym". Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone w formie praktycznych warsztatów, w trakcie których uczestnicy aktywnie brali udział.