Tytuł projektu: Efektywność osobista, asertywność, obsługa klienta – cykl szkoleń

Okres realizacji: Styczeń 2014 roku – listopad 2022 roku

Główne działania projektowe:
Cykl szkoleń obejmujący liczne kompetencje z obszaru pracy z klientem oraz maksymalizacji efektywności pracy został zainicjowany projektem pod nazwą  „Rola sprzedawcy Centrum Sprzedaży Poleasingowej w Budowaniu Relacji z Klientem, czyli jak profesjonalnie obsługiwać Klienta” dla pracowników Centrum Sprzedaży Poleasingowej Europejskiego Funduszu Leasingowego. Projekt ten oparty o diagnozę potrzeb przeprowadzoną z uczestnikami składał się między innymi z wizyty „tajemniczego klienta” oraz konsultacji z menadżeram i przełożonymi uczestników. Skoncentrowany na treningu praktycznych umiejętności, przeprowadzony w formie warsztatu i symulacji rozmów z klientem, miał na celu wypracowanie modeli komunikacji z klientem zarówno telefonicznym, mailowym jak i bezpośredniej obsługi. Zwieńczeniem projektu była sesja follow-up.

Rozwój kompetencji miękkich zapewniły z kolei szkolenia z następujących tematów Efektywność osobista, Komunikacja i wywieranie wpływu oraz Asertywność. Przeprowadzone w formie dwudniowych warsztatów każde, szkolenia te w formie warsztatowej koncertowały się na rozwoju umiejętności praktycznych. W 2022 roku przeprowadziliśmy dla Klienta 16-godzinne szkolenie Sprzedaż zdalna, elementy obsługi trudnego Klienta w kontakcie zdalnym – zakładające aktywny udział uczestników praktyczny warsztat edukacyjny.

Rezultaty:
Dzięki zrealizowanym szkoleniom pracownicy Klienta w praktycznej i przystępnej formie nabyli liczne kompetencje wydatnie wspierające ich w realizowaniu codziennych procesów, szczególnie z zakresu obsługi klienta oraz podnieśli swoje kompetencje osobiste, lepiej zarządzając pracą własną.