W ramach współpracy z firmą Famur S.A. w marcu 2016 roku zrealizowaliśmy 8-godzinne szkolenie „Komunikacja wewnętrzna”. Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone w formie praktycznego warsztatu w językach rosyjskim i polskim. W ramach dalszej współpracy w kwietniu 2017 roku zrealizowaliśmy szkolenie „Profesjonalne prezentacje handlowe”, w marcu 2018 roku zrealizowaliśmy szkolenie „Negocjacje”, natomiast w kwietniu 2019 roku zrealizowaliśmy w języku rosyjskim szkolenie „Komunikacja interpersonalna”.