W ramach współpracy z Fabryką Aparatury Elektromechanicznej FANINA S.A. zrealizowaliśmy w maju i czerwcu 2015 roku szkolenia :

„Identyfikacja i rozwiązywanie problemów w procesie produkcyjnym”
„Strategia doskonalenia Kaizen”

Szkolenia były przygotowane i przeprowadzone w formie praktycznego warsztatu.