W ramach współpracy z firmą Farmacol S.A. w marcu i maju 2018 roku zrealizowaliśmy dla dwóch grup pracowników 16-godzinne szkolenie „Negocjacje”. Szkolenia zostało przygotowane i przeprowadzone w formie praktycznego warsztatu.